Mässordning 22.5

FESTMÄSSA Åbo domkyrka 22.5.2020 kl. 18

Alla psalmer förutom de tre unisona (nr 166, 493, 293) har stämmor både för blandad kör och kör för alla (KFA). Istället för körstämmor kan körsångarna sjunga melodistämman tillsammans med församlingen i valfria psalmer. All musik där körerna sjunger är noterad med fet stil. Under fliken ”material” hittar ni även de mässpartier och psalmer som saknar körsatser.

Inledningspsalm 166: 1–2 (Församling)
Inledningsord (Liturg)
Syndabekännelse 359: 1–3 (Församling + körsatser enl. L. Bourgeois). Bägge körsatser för blandad kör kan sjungas samtidigt, välj den sats som passar bäst för er kör.
Avlösning (Liturg)

KYRIE
Kyrie I Herre, förbarma dig ur Mässa 3, G-dur (Församling)
Kyrie II A. Banchieri (Kör)
Kyrie III Mässa 3 (Församling)
Kyrie IV G. Frescobaldi (Kör)
Kyrie V Mässa 3 (Församling)
Kyrie VI; G.P. Palestrina (Kör)

GLORIA
Ära vare Gud: Psalm 147:1 (Församling + körsats enl. H. Praetorius)
Vi lovar dig (Laudamus): T.L. Victoria (Kör)
Dagens bön (Liturg)
Textläsning
Dagens psalm 348: 1–3 (Församling + körsats enl. M. Franck)
Evangelium Matt. 6: 5–13
Predikopsalm 208 (Vers 1,3,5 unisont; vers 2 och 4 körsats enl. J. Crüger)
Predikan

CREDO T.L. Victoria (Kör)
Förbönspsalm 493 (Församling)
Meddelanden
Offertoriepsalm 567: 1–4, 9 (Församling + körsats enl. Then Swenska Koralboken 1697)
Prefation Mässa 3, D-dur (Liturg + församling)

SANCTUS Gabrieli (Kör)
Instiftelseord
Fader vår
Pax Mässa 3, G-dur (Liturg + församling)

AGNUS DEI
Agnus Dei I O. Lasso (kör)
Agnus Dei II O, Guds Lamm ur mässa 3, G-dur (Församling)
Agnus Dei III G. Frescobaldi (kör)
Agnus Dei IV Mässa 3 (Församling)
Agnus Dei V G.M. Valentini (Kör)

Nattvard
Psalmer under nattvarden:
358 (Församling + körsats enl. M. Vulpius)
216 (Församling + körsats enl. N. Decker)
217 (Vers 1 körsats enl. J.H. Schein; vers 2–3 unisont)
Tackbön
Lovpsalm 293 (Församling)
Herrens välsignelse
Postludium