Anmälning

KYRKOMUSIKFESTEN I ÅBO, NYTT DATUM: 25-27.3.2022

Nytt datum för Kyrkomusikfesten blir således fredag 25.3 till söndag 27.3.2022

Ramen för festen står oförändrad, med renässansmusiken och Åbo domkyrka i centrum.

Trots uppskjutandet av festen kommer deltagarkostnaderna att hållas oförändrade. De redan inbetalade deltagaravgifterna överförs till nästa år. Vill fler sångare delta än ursprungligen planerat, är det bara att lägga till flera anmälningar.

Anmälningsinfo för Kyrkomusikfesten i Åbo 25 – 27.3. 2022

Anmälningstiden börjar i september 2021 och anmälan till festen görs på nätet på kyrkosångsförbundets hemsida  https://fsksf.fi

För alla som deltar i kyrkomusikfesten med sin kör gäller gruppanmälan som görs av körledaren eller annan ansvarsperson för kören. Enskild personlig anmälan behövs enbart av personer som deltar utan kör eller grupp.

Deltagaravgiften och middagspaketet kan betalas av körmedlemmarna enskilt eller för kören gemensamt. Instruktioner för betalningen får du på hemsidan i samband med anmälan.

Anmälan omfattar deltagande och middagspaketet.

Logi bokar deltagarna direkt med önskat hotell. Information om vilka hotell förbundet gjort förhandsreserveringar med ges på hemsidan vid anmälan.

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 95 euro vid betalning senast 15.12.2021.
I deltagaravgiften ingår dock kaffeservering i Åbo domkyrka på lördagen.

Middagspaketet

Middagspaketet omfattar festmiddagen på Kåren lördag den 26.3.2022 Middagspaketets pris är 42 euro.
Festdeltagarna ordnar luncherna efter egen smak under festdagarna.

Adresser:

  • Marie kyrka, Magnus Tavasts g. 2
  • Katarina kyrka, Kyrkov. 46
  • Mikaelskyrkan, Alleg. 16
  • Åbo domkyrka, Domkyrkog. 1
  • Martinskyrkan, Knektg. 5