Anmälning

KYRKOMUSIKFESTEN I ÅBO, NYTT DATUM: 13-15.5.2021

Nytt datum för Kyrkomusikfesten blir således torsdag 13.5 till lördag 15.5.2021.

Ramen för festen står oförändrad, med renässansmusiken och Åbo domkyrka i centrum. Övriga detaljer kan eventuellt ändras, men dessa informerar vi om senare.

Trots uppskjutandet av festen kommer deltagarkostnaderna att hållas oförändrade. De redan inbetalade deltagaravgifterna överförs till nästa år. Om det visar sig att någon kör nästa år deltar med ett mindre antal sångare än det man betalt för, återbetalas deltagaravgiften för dessa. Vill fler sångare delta än ursprungligen planerat, är det bara att lägga till flera anmälningar.

I början av nästa år ber vi körerna bekräfta det slutgiltiga deltagarantalet. För betalningar som gjorts till Logomo/Sunborn Catering för festmiddagen gäller samma princip om överföring av redan inbetalade avgifter. Om någon kommer att behöva avboka sitt deltagande i middagen går också det att göra senare. I så fall återbetalas middagspriset till fullo.

Anmälningsinfo för Kyrkomusikfesten i Åbo 21 – 23.5. 2020

Anmälningstiden börjar den 16 september 2019 och anmälan till festen görs på nätet på kyrkosångsförbundets hemsida  https://fsksf.fi

För alla som deltar i kyrkomusikfesten med sin kör gäller gruppanmälan som görs av körledaren eller annan ansvarsperson för kören. Enskild personlig anmälan behövs enbart av personer som deltar utan kör eller grupp.

Deltagaravgiften och middagspaketet kan betalas av körmedlemmarna enskilt eller för kören gemensamt. Instruktioner för betalningen får du på hemsidan i samband med anmälan.

Anmälan omfattar deltagande och middagspaketet.

Logi bokar deltagarna direkt med önskat hotell. Information om vilka hotell förbundet gjort förhandsreserveringar med ges på hemsidan vid anmälan.

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 95 euro vid betalning senast 31.1.2020.
Deltagaravgiften är 108 euro vid betalning 1.2-16.3.2020.
I deltagaravgiften ingår dock kaffeservering i Åbo domkyrka på fredagen samt kaffe med tilltugg i Martinskyrkan på lördagen.

Middagspaketet

Middagspaketet omfattar festmiddagen på Logomo fredagen den 22.5. Middagspaketets pris är 42 euro.
Festdeltagarna ordnar luncherna efter egen smak under festdagarna.

Adresser:

  • Marie kyrka, Magnus Tavasts g. 2
  • Katarina kyrka, Kyrkov. 46
  • Mikaelskyrkan, Alleg. 16
  • Åbo domkyrka, Domkyrkog. 1
  • Logomo, Hampspinnareg. 14
  • Martinskyrkan, Knektg. 5