Vi flyttar fram Kyrkomusikfesten till mars 2022

Bästa körsångare och dirigenter,

Trots utmanande tider blickar vi framåt och tar sikte på nästa höst, då körerna förhoppningsvis kan träffas igen och återgå till normala repetitioner.

På grund av fortsatt ovisshet kring utvecklingen av pandemiläget har Kyrkosångsförbundets styrelse nu beslutat att ytterligare skjuta upp Kyrkomusikfesten i Åbo med nästan ett år. Enligt beslut kommer festen att gå av stapeln fredag 25.3. till söndag 27.3.2022.
Festprogrammet förblir så långt som möjligt oförändrat. Höjdpunkten blir således festmässan i Åbo domkyrka sö 27.3. Den ståtliga mässmusiken av några av historiens mest berömda renässanstonsättare, arrangerad och orkestrerad av Markus Malmgren enkom för Kyrkomusikfesten, kommer alltså att framföras helt som planerat, med förbundskören (c. 400 anmälda per januari 2020), två orkestrar med c. 50 musiker, en solistkör och naturligtvis den stora domkyrkoorgeln. Församlingens medverkan i psalmsången icke att förglömma! 
Sprid alltså denna information vidare både till gamla, trogna sångare och eventuella nya intresserade. OBS! Musiken är som känt arrangerad så, att den går utmärkt att öva så gott som oberoende av besättning. Så i väntan på att körerna så småningom återfår normal numerär finns ingen orsak att skjuta på övandet av renässansrepertoaren.
Ny detaljerad tidtabell för Kyrkomusikfesten tas fram under våren och förbundsstyrelsen kommer med information i majnumret av Körbladet.

Med tanke på all tid som förflutit sedan våra kretsövningar 2019 – 2020 kommer vi att arrangera nya kretsövningar fr.o.m. hösten. I nästa nummer av Körbladet får ni därför en detaljerad plan över tidtabellen för kretsövningarna. För planeringen av dessa kommer Nina att kontakta alla kretsar ännu före påsk, men börja gärna redan nu inom er kretsledning tänka över vilka behov just er krets kan tänkas ha. Preliminärt planerar vi att åtminstone i Nyland, Åboland och Österbotten förlägga en samövning i vardera regionen.
Vid tiden för pressläggning av Resonans fanns ännu inget beslut om att ytterligare skjuta upp Kyrkomusikfesten. Observera därför, att både gammalt och nytt festdatum anges i Körbladet. Men nu är det alltså Marie bebådelsedagshelgen 2022 som gäller. Bland läsvärt i Körbladet finns bl.a. Bill Ravalls artikel med tips på sångövningar som vi alla kan utnyttja för att hålla våra röster i skick medan vi väntar på att få börja samlas i körleden igen. 🙂
Trots att vardagen ännu är speciell hoppas vi att ni hittar gott om intressen att fylla fritiden med nu när såväl körsång som mycket av hobbyverksamheten överlag ligger nere.

Sköt om er!
H. Förbundsstyrelsen genom Nina och Pia

Information från 2020

Med anledning av de begränsningar som myndigheterna infört på grund av Corona-viruset har Kyrkosångsförbundets styrelse tagit beslutet att skjuta upp Kyrkomusikfesten i Åbo med ett år, till Kristi himmelsfärdshelgen 2021. 

Beslutet känns tungt med tanke på allt det arbete och den entusiasm som uppbådats av alla körer. Samtidigt innebär allt detta arbete att vi redan nu har god koll på repertoaren, och därför fina förutsättningar för en mycket lyckad fest nästa år. Nu blir det ju dessutom möjligt för ännu fler körer att ansluta sig till festen! 

Nytt datum för Kyrkomusikfesten blir således torsdag 13.5 till lördag 15.5.2021

Ramen för festen står oförändrad, med renässansmusiken och Åbo domkyrka i centrum. Övriga detaljer kan ändras, men detta informerar vi om senare vid behov. Mer detaljerad info kommer att publiceras redan i vår, i maj-numret av Körbladet. 

Kom ihåg att så fort som möjligt avboka er hotellreservation för Kyrkomusikfesten!

Trots uppskjutandet av festen kommer deltagarkostnaderna att hållas oförändrade. Förbundet har dessutom precis fått beskedet om att Kulturfonden beviljat det anslag vi ansökt om för finansieringen. De redan inbetalade deltagaravgifterna överförs till nästa år. Om det visar sig att någon kör nästa år deltar med ett mindre antal sångare än det man betalt för, återbetalas deltagaravgiften för dessa. I början av nästa år ber vi körerna bekräfta deltagarantalet. För betalningar som gjorts till Logomo/Sunborn Catering för festmiddagen gäller samma princip om överföring av redan inbetalade avgifter. Om någon kommer att behöva avboka sitt deltagande i middagen går också det att göra senare. I så fall återbetalas priset på middagen till fullo. 

Vid specifika frågor kring avgifterna går det bra att kontakta förbundssekreteraren och skattmästaren. 

Tack för gott samarbete under förberedelserna och för det stora intresset för Kyrkomusikfesten! Vi ser med optimism på framtiden och tar nya tag när den aktuella krisen är över. 

Sköt om er själva och era anhöriga! Vi återkommer till noter och toner när tiden och situationen medger det. 

Hälsar
Förbundsdirigenten Nina, för styrelsen  i FSKSF 

”Denna storslagna, färgsprakande, rytmiskt fascinerande, mångstämmiga och allt inkluderande renässanspraxis, som i många decennier legat i törnrosasömn, får vi vara med om att återuppväcka på Kyrkomusikfesten i Åbo.”