Vi flyttar fram Kyrkomusikfesten till maj 2021

Med anledning av de begränsningar som myndigheterna infört på grund av Corona-viruset har Kyrkosångsförbundets styrelse tagit beslutet att skjuta upp Kyrkomusikfesten i Åbo med ett år, till Kristi himmelsfärdshelgen 2021. 

Beslutet känns tungt med tanke på allt det arbete och den entusiasm som uppbådats av alla körer. Samtidigt innebär allt detta arbete att vi redan nu har god koll på repertoaren, och därför fina förutsättningar för en mycket lyckad fest nästa år. Nu blir det ju dessutom möjligt för ännu fler körer att ansluta sig till festen! 

Nytt datum för Kyrkomusikfesten blir således torsdag 13.5 till lördag 15.5.2021

Ramen för festen står oförändrad, med renässansmusiken och Åbo domkyrka i centrum. Övriga detaljer kan ändras, men detta informerar vi om senare vid behov. Mer detaljerad info kommer att publiceras redan i vår, i maj-numret av Körbladet. 

Kom ihåg att så fort som möjligt avboka er hotellreservation för Kyrkomusikfesten!

Trots uppskjutandet av festen kommer deltagarkostnaderna att hållas oförändrade. Förbundet har dessutom precis fått beskedet om att Kulturfonden beviljat det anslag vi ansökt om för finansieringen. De redan inbetalade deltagaravgifterna överförs till nästa år. Om det visar sig att någon kör nästa år deltar med ett mindre antal sångare än det man betalt för, återbetalas deltagaravgiften för dessa. I början av nästa år ber vi körerna bekräfta deltagarantalet. För betalningar som gjorts till Logomo/Sunborn Catering för festmiddagen gäller samma princip om överföring av redan inbetalade avgifter. Om någon kommer att behöva avboka sitt deltagande i middagen går också det att göra senare. I så fall återbetalas priset på middagen till fullo. 

Vid specifika frågor kring avgifterna går det bra att kontakta förbundssekreteraren och skattmästaren. 

Tack för gott samarbete under förberedelserna och för det stora intresset för Kyrkomusikfesten! Vi ser med optimism på framtiden och tar nya tag när den aktuella krisen är över. 

Sköt om er själva och era anhöriga! Vi återkommer till noter och toner när tiden och situationen medger det. 

Hälsar
Förbundsdirigenten Nina, för styrelsen  i FSKSF 

”Denna storslagna, färgsprakande, rytmiskt fascinerande, mångstämmiga och allt inkluderande renässanspraxis, som i många decennier legat i törnrosasömn, får vi vara med om att återuppväcka på Kyrkomusikfesten i Åbo.”